Značka Bez Bariér

Je to OK...

Logo ochranné známky Bez Bariér - registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2006 společnosti KAZUIST, spol. s r.o., Třinec. Bez Bariér je certifikovaná značka přidělována bezbariérovým zařízením v  ubytovacích a stravovacích službách (z důvodu odlišného přístupu ke zjišťování  míry bezbariérovosti se neuděluje turistickým cílům a trasám). Označení objektu značkou Bez Bariér vyjadřuje, že z hlediska poskytovaných služeb daný objekt vyhovuje osobám s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením.  Značka je platná 2 roky.

Proč se o ni ucházet...

 1. Oslovení širší klientely
  Osoby se zdravotním postižením mohou rozšířit Vaši dosavadní klientelu. Jsou to věrní zákazníci cestující nejraději hromadně a preferující domácí turistické destinace. Jedná se rovněž o početnou skupinu osob - zhruba 10 % obyvatelstva. Bezbariérové služby a prostředí jsou vyhledávané rovněž seniory a rodinami s malými dětmi.
 2. Odlišení se od konkurence
  S přístupností jako nástrojem konkurenceschopnosti pracuje málokterý poskytovatel služeb. Z důvodu stárnutí populace, sílící sociální odpovědnosti či komerčního potenciálu, který skrývá klientela se specifickými potřebami, se stále častěji hovoří o cestovním ruchu pro všechny a dobré příklady z praxe poutají zájem odborné i laické veřejnosti.
 3. Propagace
  Značku a tudíž i její držitele propagujeme mezi organizacemi osob se zdravotním postižením, na konferencích a seminářích k bezbariérovosti a cestovnímu ruchu, na webových stránkách www.jedemetaky.cz aj. Objekty, které značku obdrží, ji mohou používat při své vlastní prezentaci a propagaci.
 4. Odpovědnost k okolí (budování dobrého jména)
  Značka vypovídá, že její držitel myslí rovněž na ty, kteří to v životě mají z objektivních příčin složitější, vytváří jim  příznivější podmínky pro cestování a trávení volného času, a napomáhá tak jejich začleňování do společnosti.
 5. Zdarma
  Aktivity spojené s mapováním bezbariérovosti byly až dosud součástí projektů financovaných  z veřejných zdrojů (fondy EU, regionální rozpočet) a značka Bez bariér byla (a stále je) udělována bezplatně.

Jak ji získat...

Značku Bez Bariér mohou získat majitelé nebo provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, kteří podstoupí certifikační proces a splní kritéria bezbariérovosti dle metodiky Jedeme taky.

Anketa
Zaměstnali byste ve svém zařízení proškoleného vozíčkáře jako odborného poradce pro debarierizaci a komunikaci s klienty se specifickými potřebami?
Umístění výseče – druh postižení
Barva výseče – vhodnost objektu pro dané postižení
vyhovuje
z části vyhovuje
nevyhovuje
ESF

Moravskoslezský kraj


Mediální partneři:
 

ČRo Ostrava


AHCR