Zařazení do databáze ubytovacích a stravovacích zařízení

Žádosti o zařazení do databáze vyřizuje a proces certifikace (udělení značky Bez Bariér) zabezpečuje Certifikační bod.

Certifikační bod pro Moravskoslezský kraj
KLACR, o.s. - Moravskoslezský klastr cestovního ruchu
Správa: KAZUIST, spol. s r.o.
Družstevní 294, 739 61  Třinec
Tel.: 558 335 479
E-mail: certifikacnibod@jedemetaky.cz

Certifikační bod pro Orlické hory a Podorlicko
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: + 420 494 322 052
E-mail: info@dsohp.cz

Zájemci z jiných regionů, kontaktuje prosím Certifikační bod v Moravskoslezském kraji

Postup (certifikační proces)

Cílem procesu certifikace je posouzení plnění kritérií přístupnosti pro návazné získání/nezískání značky BEZ BARIÉR. Proces certifikace obnáší řadu aktivit od  žádosti provozovatele objektu o zařazení do databáze a posouzení míry jeho přístupnosti přes hodnocení jednotlivých parametrů až po udělení či obnovení certifikátu a značky BEZ BARIÉR. Za správnost a úplnost údajů zodpovídá provozovatel zařízení.

K hodnocení slouží dotazník skládající se ze 4 částí: základní údaje, charakteristika zařízení, bezbariérovost zařízení a přílohy (fotografie, které je možné doplnit dodatečně). Část týkající se bezbariérovosti má podobu checklistu (kontrolního seznamu parametrů), ve kterém pouze zaškrtáváte Ano/Ne (zařízení parametr splňuje/nesplňuje). Dílčí parametry jsou detailně popsány a vyhodnocení je tak jednoduché.

Bude-li dotazník řádně vyplněn, údaje o Vašem objektu budou zveřejněny v databázi Ubytování a stravování. Dosáhnete-li potřebný počet bodů pro získání značky Bez Bariér, budete vyzvání k převzetí certifikátu a nálepky Bez Bariér, kterou si své zařízení označíte. V databázi zařízení se informace o certifikaci objeví až po převzetí certifikační dokumentace. Od tohoto okamžiku také začíná běžet dvouletá lhůta platnosti certifikátu. Po jejím vypršení je možné jej obnovit.

Proces certifikace

Podmínky (certifikační kritéria)

Certifikační kritéria (kritéria bezbariérovosti) jsou rozdělena do 3 skupin a odrážejí nejdůležitější potřeby osob s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením. Zahrnují jak tvrdé (architektonické) parametry, tak služby a kompetence personálu (tzv. měkká kritéria).

Skupina parametrů Dílčí oblast parametrů
A) Přístup k objektu a parkování

A.1 Parkování
A.2 Přístupový chodník
A.3 Vstup do objektu
A.4 Bezbariérový vstup
A.5 Nájezdová rampa
A.6 Zdvihací plošina
A.7 Výtah
A.8 Schodiště

B) Vnitřní bezbariérovost

B.1 Komunikační cesty v budově
B.2 Schodiště
B.3 Výtah
B.4 Zdvihací plošina
B.5 Bezbariérové ubytování
B.6 Stravovací prostory
B.7 Bezbariérové hygienické zařízení

C) Personál a služby

C.1 Personál
C.2 Asistenční a informační služby
C.3 Ostatní služby

Každá skupina kritérií (A-C) obsahuje dílčí parametry, které jsou rozděleny na klíčové a neklíčové a ohodnoceny určitým počtem bodů (dle jejích důležitosti). Každý parametr je buď splněn zcela a dostává plné bodové ohodnocení, jaké mu náleží, nebo není splněn a dostává nula bodů. Žádný parametr nelze splnit jen zčásti. Podmínkou pro udělení certifikátu a získání značky BEZ BARIÉR je splnění všech klíčových parametrů a získání alespoň 50 % z max. počtu bodů u neklíčových parametrů v každé dílčí oblasti.

Anketa
Zaměstnali byste ve svém zařízení proškoleného vozíčkáře jako odborného poradce pro debarierizaci a komunikaci s klienty se specifickými potřebami?
Umístění výseče – druh postižení
Barva výseče – vhodnost objektu pro dané postižení
vyhovuje
z části vyhovuje
nevyhovuje
ESF

Moravskoslezský kraj


Mediální partneři:
 

ČRo Ostrava


AHCR