Detail aktuality

16.05.2014 - Slovensko se školí v metodice jedemetaky.cz

Projekt Cestování bez bariér - po úvodním workshopu pokračoval tento česko-slovenský projekt, zaměřený na přeshraniční spolupráci v oblasti bezbariérového cestování, školením slovenského partnera v metodice hodnocení přístupnosti atraktivit cestovního ruchu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedním z cílů projektu je totiž rozšiřování databáze turistických cílů a tras zmapovaných jednotným způsobem. Školení bylo otevřené i pro české zájemce o poznání procesu, jakým se data pro portál sbírají a vyhodnocují. Účastníci se seznámili s kritérii a postupem hodnocení. Na praktickém příkladu se přesvědčili, jak náročným procesem mapování je. Součástí školení bylo také představení příkladů dobré praxe z Těšínského Slezska a setkání s provozovateli přístupných turistických míst a objektů. 

Po tomto školení se aktivity projektu přesunou na Slovensko. Následovat bude pilotní mapování turistických cílů v regionu Turiec (Žilinský kraj), který patří k tradičním turistickým destinacím nabízejícím návštěvníkovi prakticky vše - nádherné přírodní scenérie, termální prameny, kulturní a historické památky, sportovní možnosti aj. Již brzy se tak na těchto stránkách objeví první slovenské turistické atraktivity.

Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika, Fondu mikroprojektů. Realizátorem projektu je Občanské sdružení Trianon.

Tisková zpráva ze školení


OP Přeshraniční spolupráce SK-ČR, Fond mikroprojektů


Archiv aktualit | Zpět
Anketa
Zaměstnali byste ve svém zařízení proškoleného vozíčkáře jako odborného poradce pro debarierizaci a komunikaci s klienty se specifickými potřebami?
Umístění výseče – druh postižení
Barva výseče – vhodnost objektu pro dané postižení
vyhovuje
z části vyhovuje
nevyhovuje
ESF

Moravskoslezský kraj


Mediální partneři:
 

ČRo Ostrava


AHCR