Detail aktuality

20.05.2008 - Zdeněk Škromach se setkal se zástupci projektu

Při své návštěvě kraje se setkali se zástupci projektu Beskydy pro všechny Zdeněk Škromach, předseda výboru pro sociální politiku PSP ČR, a poslanec za Moravskoslezský kraj Rudolf Kufa. S Jarmilou Šagátovou, Jaroslavem Dembinným a Viliamem Šuňalem se bavili o sociálním podnikání, které se snaží v Moravskoslezském kraji rozvíjet projekt Beskydy pro všechny.

„Pro mnoho lidí bylo sociální podnikání neznámým slovem,“ řekla na setkání Šagátová. „Chtěli jsme proto veřejnosti tuto sféru podnikání představit a ukázat naším projektem i jedno z možných zaměření sociálních podniků – na cestovní ruch. Sociální podniky jsou jednou z možností financování činnosti neziskových organizací a zajímavou alternativou pro podnikatele třeba právě v turismu,“ dodala. Účastníci setkání jí dali zapravdu v tom, že pojem sociální podnikání je v ČR nedostatečně právně ukotven.

„Legislativní úpravy jsou potřebné ne samy pro sebe, ale pro cílovou skupinu, které mají sloužit - zdravotně postiženým a lidem jinak znevýhodněným na trhu práce,“ řekl k tomu Jaroslav Dembinný z OS Trianon. „S Národní radou osob se zdravotním postižením a expertní skupinou z projektu proto vytváříme podklady, které by mohly být impulsem pro legislativní změny,“ dodal. Ty by měly pomoci nejen lidem a organizacím, které uvažují o založení sociálního podniku, ale také přispět k odstraňování bariér ve veřejném prostoru.

Zdeněk Škromach uvedl, že na projektové know-how mohou navázat a rozvíjet je i další organizace, proto je důležité podpořit změny v souvisejících zákonech. Dodal, že cílová skupina postižených, seniorů, rodičů s malými dětmi je významná a bude v budoucnu čím dál větší. Navíc je i zajímavou klientelou, proto je potřeba na ně v tomto ohledu myslet. Doporučil proto zástupcům projektu Beskydy pro všechny sestavit návrhy pro změnu stávající situace, které potom mohou představit na slyšení výboru pro sociální politiku PSP ČR. „Vůle snad bude, jsem ochoten vás podpořit ve vyvolání diskuze o související legislativě,“ řekl na závěr.

Řešitelé projektu Beskydy pro všechny proto začnou v rámci Národní tematické sítě projektů Equal zaměřených na rozvoj sociálního podnikání v ČR s dalšími odborníky na tuto oblast připravovat východiska pro legislativní úpravy a změny, které by vytvořily v České republice příznivější podmínky pro rozvoj sociálních podniků.

Projekt Beskydy pro všechny je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Archiv aktualit | Zpět
Anketa
Zaměstnali byste ve svém zařízení proškoleného vozíčkáře jako odborného poradce pro debarierizaci a komunikaci s klienty se specifickými potřebami?
Umístění výseče – druh postižení
Barva výseče – vhodnost objektu pro dané postižení
vyhovuje
z části vyhovuje
nevyhovuje
ESF

Moravskoslezský kraj


Mediální partneři:
 

ČRo Ostrava


AHCR