Detail aktuality

31.08.2018 - Nové informační a vzdělávací materiály k přístupnému cestovnímu ruchu

V rámci mezinárodního projektu ELEVATOR byly vytvořeny informační a vzdělávací materiály k tématu přístupného cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o: 

  • Průvodce přístupným cestovním ruchem pro návštěvníky, poskytovatele služeb cestovního ruchu a tvůrce politik v oblasti cestovního ruchu. Průvodce odpovídá na 3 klíčové otázky: Co je to přítupný cestovní ruch?, Jak můžu přispět k jeho rozvoji? Co mi přístupnost přinese? 
  • Inkluzivní průvodcovské služby - jedná se o studijní materiál pro průvodce cestovního ruchu zaměřený na specifika průvodcovské činnosti ve vztahu k návštěvníkům se specifickými potřebami.
  • Zpráva o vzdělávání v přístupném cestovním ruchu - souhrn poznatků z analýzy nabídky a poptávky po vzdělávání dospělých, zejména pak zaměstnanců a manažerů malých a středních podniků v cestovním ruchu, v problematice přístupného cestovního ruchu a tipy pro zájemce o vzdělávání v této oblasti (jaké kompetence rozvíjet, jakou formou apod.). 
Výstupy jsou dostupné bezplatně na webových stránkách projektu, případně na webu kooordinátora projektu - společnosti KAZUIST,spol. s r.o
Projekt byl spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Archiv aktualit | Zpt
Anketa
Zaměstnali byste ve svém zařízení proškoleného vozíčkáře jako odborného poradce pro debarierizaci a komunikaci s klienty se specifickými potřebami?
Umístění výseče – druh postižení
Barva výseče – vhodnost objektu pro dané postižení
vyhovuje
z části vyhovuje
nevyhovuje
ESF

Moravskoslezský kraj


Mediální partneři:
 

ČRo Ostrava


AHCR